Zdalna Szkoła

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zdalna Szkoła

Gmina Szczytno otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” grant pn. Zdalna Szkoła...