Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2018r

Ogłoszenie nr 633690-N-2017 z dnia 2017-12-18 r. Urząd Gminy Szczytno: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2018r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zimowe urzymanie dróg na terenie gminy Szczytno ppolegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości

Ogłoszenie nr 628236-N-2017 z dnia 2017-12-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Zimowe utzrymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2018r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2018 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym. oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2018r

Ogłoszenie nr 616617-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. Urząd Gminy Szczytno: Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2018 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2018r

Ogłoszenie nr 582647-N-2017 z dnia 2017-09-04 r. Urząd Gminy Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap I

Ogłoszenie nr 513693-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 506927-N-2017 z dnia 2017-05-12 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów gminy Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia gm. Szczytno

Ogłoszenie nr 64631 - 2017 z dnia 2017-04-12 r. Szczytno: Przebudowa odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusowy Borek

Ogłoszenie nr 43545 - 2017 z dnia 2017-03-15 r. Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusowy Borek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze ś

Budowa nowych punktów świetlnych - II przetarg

Ogłoszenie nr 41723 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. Szczytno: Budowa nowych punktów świetlnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach

Ogłoszenie nr 27209 - 2017 z dnia 2017-02-17 r. Szczytno: Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...