Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

Ogłoszenie nr 507289-N-2019 z dnia 2019-01-25 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2019 r.

Szczytno dnia 22 stycznia 2019 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2019 r. lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Przebudowa dróg wewnętrznych...