Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno w 2020 roku

Ogłoszenie nr 550146808-N-2020 z dnia 06-08-2020 r. Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno w 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiedzie

Początek formularza Ogłoszenie nr 566878-N-2020 z dnia 2020-07-27 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiedzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Rudka oraz Lipowa Góra Wschodnia

Początek formularza Ogłoszenie nr 566574-N-2020 z dnia 2020-07-27 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Rudka oraz Lipowa Góra Wschodnia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamów...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – Etap I – Lipowa Góra Wschodnia

Ogłoszenie nr 550119028-N-2020 z dnia 03-07-2020 r. Szczytno: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – Etap I – Lipowa Góra Wschodnia OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak...

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olszynach

Ogłoszenie nr 557022-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Urząd Gminy Szczytno: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olszynach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka

Ogłoszenie nr 550116702-N-2020 z dnia 01-07-2020 r. Szczytno: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Postępowanie przeprowadza centralny...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 51/20 (odcinek 225,3 mb.) gm. Szczytno

Ogłoszenie nr 549628-N-2020 z dnia 2020-06-10 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 51/20 (odcinek 225,3 mb.) gm. Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia (odcinek 206 mb)

Ogłoszenie nr 548914-N-2020 z dnia 2020-06-09 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia (odcinek 206 mb) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych

Ogłoszenie nr 548717-N-2020 z dnia 2020-06-08 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach (III przetarg)

Ogłoszenie nr 543060-N-2020 z dnia 2020-05-22 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...