Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie nr 525827-N-2019 z dnia 2019-03-15 r. Urząd Gminy Szczytno: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego II przetarg

Ogłoszenie nr 521956-N-2019 z dnia 2019-03-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

Ogłoszenie nr 507289-N-2019 z dnia 2019-01-25 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2019 r.

Szczytno dnia 22 stycznia 2019 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2019 r. lp.

Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku

Ogłoszenie nr 658832-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2019 r.

Ogłoszenie nr 651161-N-2018 z dnia 2018-11-21 r. Urząd Gminy Szczytno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2019 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2019 r.

Ogłoszenie nr 647588-N-2018 z dnia 2018-11-14 r. Urząd Gminy Szczytno: Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2019 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu...

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 644317-N-2018 z dnia 2018-11-05 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych

Ogłoszenie nr 643949-N-2018 z dnia 2018-11-02 r. Urząd Gminy Szczytno: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie nr 641934-N-2018 z dnia 2018-10-29 r. Urząd Gminy Szczytno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -