Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych

Ogłoszenie nr 539478-N-2020 z dnia 2020-05-13 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Przebudowa części drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka - dz. nr 102/8

Ogłoszenie nr 539291-N-2020 z dnia 2020-05-12 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa części drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka - dz. nr 102/8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach (II przetarg)

Ogłoszenie nr 537447-N-2020 z dnia 2020-05-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa bloku administracyjnego z salą wielofunkcyjną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce

Ogłoszenie nr 536052-N-2020 z dnia 2020-04-30 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa bloku administracyjnego z salą wielofunkcyjną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych

Początek formularza Ogłoszenie nr 533309-N-2020 z dnia 2020-04-22 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych z funkcją kompaktującą do przewozu odpadów zmieszanych

Ogłoszenie nr 525151-N-2020 z dnia 2020-03-19 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych z funkcją kompaktującą do przewozu odpadów zmieszanych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach

Początek formularza Ogłoszenie nr 519247-N-2020 z dnia 2020-03-03 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

Ogłoszenie nr 510824-N-2020 z dnia 2020-02-10 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2020 r.

Szczytno dnia 27.01.2020 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2020 r. lp.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Początek formularza Ogłoszenie nr 633339-N-2019 z dnia 2019-12-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zam&o...