Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa nowych punktów świetlnych

Ogłoszenie nr 16864 - 2017 z dnia 2017-01-31 r. Szczytno: Budowa nowych punktów świetlnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia

Ogłoszenie nr 16123 - 2017 z dnia 2017-01-30 r. Szczytno: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz rpzbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód

http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 9984 - 2017 z dnia 2017-01-18 r. Szczytno: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Lipowa Góra Wschód, Szymany Rudka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód

Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele) i Lipowa Góra Zachód (msc.Kamionek)

http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 8967 - 2017 z dnia 2017-01-17 r. Szczytno: Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele)i Lipowa Góra Zachodnia (msc.Kamionek) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obow

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2017r

Szczytno dnia 14.01.2017r Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2017r lp.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 2933 - 2017 z dnia 2017-01-05 r. Szczytno: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy OGŁOSZEN