Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowościach Korpele, Rudka

Ogłoszenie nr 514493-N-2018 z dnia 2018-02-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Korpele, Rudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno - postępowanie II

Ogłoszenie nr 512740-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno - postępowanie II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Plan zamówień publicznych na 2018r

Szczytno dnia 15.01.2018r Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2018r lp.

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo

Ogłoszenie nr 504618-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka

Ogłoszenie nr 503939-N-2018 z dnia 2018-01-11 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno

Ogłoszenie nr 503579-N-2018 z dnia 2018-01-10 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap II

Ogłoszenie nr 502008-N-2018 z dnia 2018-01-08 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele

Ogłoszenie nr 501074-N-2018 z dnia 2018-01-04 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...