Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamionek, gm. Szczytno

Ogłoszenie nr 545035-N-2019 z dnia 2019-05-08 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamionek, gm. Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, 3 odcinki

Ogłoszenie nr 532351-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany, 3 odcinki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa oraz remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Trelkowie

Ogłoszenie nr 530828-N-2019 z dnia 2019-03-28 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa oraz remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Trelkowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie nr 529703-N-2019 z dnia 2019-03-26 r. Urząd Gminy Szczytno: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie nr 525827-N-2019 z dnia 2019-03-15 r. Urząd Gminy Szczytno: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego II przetarg

Ogłoszenie nr 521956-N-2019 z dnia 2019-03-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

Ogłoszenie nr 507289-N-2019 z dnia 2019-01-25 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2019 r.

Szczytno dnia 22 stycznia 2019 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2019 r. lp.

Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku

Ogłoszenie nr 658832-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2019 r.

Ogłoszenie nr 651161-N-2018 z dnia 2018-11-21 r. Urząd Gminy Szczytno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...