Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa i przebudowa przedszkola w miejscowości Nowiny - II postępowanie

Ogłoszenie nr 533493-N-2018 z dnia 2018-03-20 r. Urząd Gminy Szczytno: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w miejscowości Nowiny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele

Ogłoszenie nr 527604-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowiny

Ogłoszenie nr 525842-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Urząd Gminy Szczytno: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w miejscowości Nowiny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa nowych punktów świetlnych

Ogłoszenie nr 518149-N-2018 z dnia 2018-02-14 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów świetlnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Budowa zaplecza rekreacyno-wypoczynkowego w miejscowości Olszyny

Ogłoszenie nr 515141-N-2018 z dnia 2018-02-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowosci Olszyny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Budowa świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowościach Korpele, Rudka

Ogłoszenie nr 514493-N-2018 z dnia 2018-02-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Korpele, Rudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno - postępowanie II

Ogłoszenie nr 512740-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno - postępowanie II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Plan zamówień publicznych na 2018r

Szczytno dnia 15.01.2018r Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2018r lp.

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo

Ogłoszenie nr 504618-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka

Ogłoszenie nr 503939-N-2018 z dnia 2018-01-11 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: