Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa nowych punktów świetlnych

Ogłoszenie nr 16864 - 2017 z dnia 2017-01-31 r. Szczytno: Budowa nowych punktów świetlnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia

Ogłoszenie nr 16123 - 2017 z dnia 2017-01-30 r. Szczytno: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz rpzbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód

http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 9984 - 2017 z dnia 2017-01-18 r. Szczytno: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Lipowa Góra Wschód, Szymany Rudka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty...

Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele) i Lipowa Góra Zachód (msc.Kamionek)

http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 8967 - 2017 z dnia 2017-01-17 r. Szczytno: Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele)i Lipowa Góra Zachodnia (msc.Kamionek) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2017r

Szczytno dnia 14.01.2017r Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2017r lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości...

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 2933 - 2017 z dnia 2017-01-05 r. Szczytno: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi Ogłoszenie nr 364133 - 2016 z dnia 2016-12-12 r. Szczytno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony dotyczący sprzedaży majątku ruchomego

Regulamin przetargu na sprzedaż wraku samochodu, którego właścicielem jest Gmina Szczytno Przetarg ma charakter przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium, posiadający zdolność do czynności prawnych,...

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno do/z placówek Oświatowych na terernie miasta Szczytno w 2017r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ug.szcztno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 343752 - 2016 z dnia 2016-11-16 r. Szczytno: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z teren gminy Szczytno do/z placówek oświatowych na terenie miasta...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017r - II przetarg

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłoszenie nr 342820 - 2016 z dnia 2016-11-15 r. Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...