Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 506927-N-2017 z dnia 2017-05-12 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów gminy Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia gm. Szczytno

Ogłoszenie nr 64631 - 2017 z dnia 2017-04-12 r. Szczytno: Przebudowa odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusowy Borek

Ogłoszenie nr 43545 - 2017 z dnia 2017-03-15 r. Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusowy Borek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Budowa nowych punktów świetlnych - II przetarg

Ogłoszenie nr 41723 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. Szczytno: Budowa nowych punktów świetlnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach

Ogłoszenie nr 27209 - 2017 z dnia 2017-02-17 r. Szczytno: Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Budowa nowych punktów świetlnych

Ogłoszenie nr 16864 - 2017 z dnia 2017-01-31 r. Szczytno: Budowa nowych punktów świetlnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia

Ogłoszenie nr 16123 - 2017 z dnia 2017-01-30 r. Szczytno: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz rpzbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód

http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 9984 - 2017 z dnia 2017-01-18 r. Szczytno: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Lipowa Góra Wschód, Szymany Rudka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty...

Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele) i Lipowa Góra Zachód (msc.Kamionek)

http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 8967 - 2017 z dnia 2017-01-17 r. Szczytno: Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele)i Lipowa Góra Zachodnia (msc.Kamionek) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2017r

Szczytno dnia 14.01.2017r Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2017r lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości...