Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno

Ogłoszenie nr 558151-N-2018 z dnia 2018-05-15 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatyczne...

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany

Ogłoszenie nr 554093-N-2018 z dnia 2018-05-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Lemany OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy

Ogłoszenie nr 551871-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa obiektu stanowiącego centrum kulturalne wsi Płozy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rozbudowa i przebudowa przedszkola w miejscowości Nowiny - II postępowanie

Ogłoszenie nr 533493-N-2018 z dnia 2018-03-20 r. Urząd Gminy Szczytno: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w miejscowości Nowiny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele

Ogłoszenie nr 527604-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowiny

Ogłoszenie nr 525842-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Urząd Gminy Szczytno: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w miejscowości Nowiny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa nowych punktów świetlnych

Ogłoszenie nr 518149-N-2018 z dnia 2018-02-14 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów świetlnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Budowa zaplecza rekreacyno-wypoczynkowego w miejscowości Olszyny

Ogłoszenie nr 515141-N-2018 z dnia 2018-02-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowosci Olszyny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Budowa świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowościach Korpele, Rudka

Ogłoszenie nr 514493-N-2018 z dnia 2018-02-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Korpele, Rudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno - postępowanie II

Ogłoszenie nr 512740-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno - postępowanie II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...