Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan zamówień publicznych na 2018r

Szczytno dnia 15.01.2018r Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2018r lp.

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo

Ogłoszenie nr 504618-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Gizewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka

Ogłoszenie nr 503939-N-2018 z dnia 2018-01-11 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:

Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno

Ogłoszenie nr 503579-N-2018 z dnia 2018-01-10 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi gminnej Nr 196002N w miejscowości Piece oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek gmina Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap II

Ogłoszenie nr 502008-N-2018 z dnia 2018-01-08 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele

Ogłoszenie nr 501074-N-2018 z dnia 2018-01-04 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2018r

Ogłoszenie nr 633690-N-2017 z dnia 2017-12-18 r. Urząd Gminy Szczytno: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2018r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zimowe urzymanie dróg na terenie gminy Szczytno ppolegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości

Ogłoszenie nr 628236-N-2017 z dnia 2017-12-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Zimowe utzrymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2018r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2018 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym. oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2018r

Ogłoszenie nr 616617-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. Urząd Gminy Szczytno: Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2018 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2018r

Ogłoszenie nr 582647-N-2017 z dnia 2017-09-04 r. Urząd Gminy Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...