Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych w 2017 roku.

adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3lista/przetargi Ogłoszenie nr 342260 - 2016 z dnia 2016-11-14 r. Szczytno: Zakup biletów miesięcznych dla uczni&o

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017r

Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wały

Ogłoszenie nr 300932 - 2016 z dnia 2016-08-12 r. Szczytno: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wały OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Szczytno: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór Numer ogłoszenia: 135289 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU