Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia

Ogłoszenie nr 16123 - 2017 z dnia 2017-01-30 r. Szczytno: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz rpzbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód

http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 9984 - 2017 z dnia 2017-01-18 r. Szczytno: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Lipowa Góra Wschód, Szymany Rudka oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód

Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele) i Lipowa Góra Zachód (msc.Kamionek)

http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 8967 - 2017 z dnia 2017-01-17 r. Szczytno: Przebudowa drogi gminnej w obrębie Korpele (msc. Korpele)i Lipowa Góra Zachodnia (msc.Kamionek) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obow

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2017r

Szczytno dnia 14.01.2017r Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2017r lp.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 2933 - 2017 z dnia 2017-01-05 r. Szczytno: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wawrochy OGŁOSZEN

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi Ogłoszenie nr 364133 - 2016 z dnia 2016-12-12 r. Szczytno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin

Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony dotyczący sprzedaży majątku ruchomego

Regulamin przetargu na sprzedaż wraku samochodu, którego właścicielem jest Gmina Szczytno Przetarg ma charakter przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium, posiadający zdolność do czynności prawnych,...

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno do/z placówek Oświatowych na terernie miasta Szczytno w 2017r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ug.szcztno.pl - zakładka BIP Ogłoszenie nr 343752 - 2016 z dnia 2016-11-16 r. Szczytno: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z teren g

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017r - II przetarg

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłoszenie nr 342820 - 2016 z dnia 2016-11-15 r. Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych w 2017 roku.

adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3lista/przetargi Ogłoszenie nr 342260 - 2016 z dnia 2016-11-14 r. Szczytno: Zakup biletów miesięcznych dla uczni&o