Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych z funkcją kompaktującą do przewozu odpadów zmieszanych

Ogłoszenie nr 525151-N-2020 z dnia 2020-03-19 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych z funkcją kompaktującą do przewozu odpadów zmieszanych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach

Początek formularza Ogłoszenie nr 519247-N-2020 z dnia 2020-03-03 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego

Ogłoszenie nr 510824-N-2020 z dnia 2020-02-10 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2020 r.

Szczytno dnia 27.01.2020 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Szczytno w 2020 r. lp.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Początek formularza Ogłoszenie nr 633339-N-2019 z dnia 2019-12-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zam&o...

Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2020 roku

Początek formularza Ogłoszenie nr 631119-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. Urząd Gminy Szczytno: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2020 r.

Początek formularza Ogłoszenie nr 629486-N-2019 z dnia 2019-11-28 r. Urząd Gminy Szczytno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szczytno w 2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

Początek formularza Ogłoszenie nr 628788-N-2019 z dnia 2019-11-27 r. Urząd Gminy Szczytno: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Początek formularza Ogłoszenie nr 625185-N-2019 z dnia 2019-11-20 r. Urząd Gminy Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zam&o...

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Szczytno poprzez zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach

Początek formularza Ogłoszenie nr 615101-N-2019 z dnia 2019-10-25 r. Urząd Gminy Szczytno: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Szczytno poprzez zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...