Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – Etap I – Lipowa Góra Wschodnia

Ogłoszenie nr 550119028-N-2020 z dnia 03-07-2020 r. Szczytno: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – Etap I – Lipowa Góra Wschodnia OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak...

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olszynach

Ogłoszenie nr 557022-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Urząd Gminy Szczytno: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olszynach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka

Ogłoszenie nr 550116702-N-2020 z dnia 01-07-2020 r. Szczytno: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Postępowanie przeprowadza centralny...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 51/20 (odcinek 225,3 mb.) gm. Szczytno

Ogłoszenie nr 549628-N-2020 z dnia 2020-06-10 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 51/20 (odcinek 225,3 mb.) gm. Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia (odcinek 206 mb)

Ogłoszenie nr 548914-N-2020 z dnia 2020-06-09 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia (odcinek 206 mb) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych

Ogłoszenie nr 548717-N-2020 z dnia 2020-06-08 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa pojazdu do przewozu odpadów komunalnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach (III przetarg)

Ogłoszenie nr 543060-N-2020 z dnia 2020-05-22 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych

Ogłoszenie nr 539478-N-2020 z dnia 2020-05-13 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Przebudowa części drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka - dz. nr 102/8

Ogłoszenie nr 539291-N-2020 z dnia 2020-05-12 r. Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa części drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka - dz. nr 102/8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach (II przetarg)

Ogłoszenie nr 537447-N-2020 z dnia 2020-05-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...