Plan Sesji

XXIX Sesja Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

 

 

Nasz znak: BR.0002.11.2020                                                                                                                                                   Data: 20 sierpnia 2020 r.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) zwołuję

 

XXIX Sesję Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

na dzień 21 sierpnia 2020 r. (piątek) na godzinę 8:20

W dniu sesji o godzinie 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Szczytno.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Podjęcie uchwał:

4.1   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030;

4.2   w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2020 rok;

5.       Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

6.       Zapytania, wnioski, sprawy różne.

7.       Zakończenie obrad.

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Szczytno                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                                                  Zbigniew Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas związany z wykonywaniem funkcji w organach rady (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. 2020  poz. 713)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Szczytno
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2020 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Karpińska
Ilość wyświetleń: 45
02 września 2020 14:23 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2020 14:23 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2020 14:23 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)