Aktualności - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na sprzedaż autobusu AUTOSAN, którego właścicielem jest Gmina Szczytno

Regulamin przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN, którego właścicielem jest Gmina Szczytno 1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego. 2. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium, posiadający zdolność do czynności prawnych,...