Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ostrzeżenie w zwiazku przewidywanymi dużymi opadami deszczu oraz gradu i silnym wiatrem w porywach do 75 km/h

Według prognoz, podczas burz spadnie od 5 do 15 milimetrów deszczu na metr kwadratowy. Ponadto mocniej powieje. W porywach prędkość wiatru osiągnie nawet 75 km/h. Lokalnie mogą wystąpić również opady gradu. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty (26.05) do godz. 7:30. Uważajcie, bo w kolejnych dniach również może być...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego, reprezentującego spółkę P4sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 291/2 w obrębie geodezyjnym Trelkowo, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.20.2017 Szczytno, dnia 16.02.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz. 199 z późn. Zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r –...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o ponownym wszczęciu na wniosek firmy P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A na terenie działki nr 168 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.34.2016 Szczytno, dnia 16.02.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz. 199 z późn. Zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r –...

Przetarg na sprzedaż autobusu AUTOSAN, którego właścicielem jest Gmina Szczytno

Regulamin przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN, którego właścicielem jest Gmina Szczytno 1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego. 2. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium, posiadający zdolność do czynności prawnych,...