Aktualności - archiwum

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o ponownym wszczęciu na wniosek firmy P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A na terenie działki nr 168 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.
Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Nasz znak: RR-BA.6733.34.2016                                                                                                                                                                                                                                                      Szczytno, dnia 16.02.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz. 199 z późn. Zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia


o ponownym wszczęciu na wniosek firmy P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A na terenie działki nr 168 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

 

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno ) w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2018 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 611
20 lutego 2018 09:59 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 09:54 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2018 09:53 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)